SELL: 07 / 2020

52 • Sell • 7/2020 Kompletní realizaci výroby a instala- ce POS materiálů na prodejnách měla na starost firma U&WE Advertising, která je dodavatelem retail servisu s komplexním portfoliem služeb a cer- tifikací ISO 9001 na retail servis. U&WE dodává kampaně na klíč, od návrhu přes grafiku, výrobu, logisti- ku, realizaci na místě až po detailní reporting. „Letos slaví síť Expert své 25. vý- ročí působení na českém trhu. Pro zá- kazníky jsme připravili celou řadu akcí v rámci kampaně, která navazovala na loňský kompletní rebranding. Součás- tí oslav bylo i to, že jsme zákazníkům nabídli limitované edice, speciální sety i bonusové dárky. Zároveň každý měsíc slavíme s jednou produktovou značkou. Startovali jsme s naší privátní znač- kou ECG, následné měsíce se připoji- ly značky Hisense, Xiaomi, Electrolux a AEG nebo Beko. Se značkou měsíce je vždy spojená samostatná reklamní pro- duktová nabídka a velká soutěž pro naše zákazníky,“ představuje akci Zuzana Adámková, vedoucí oddělení marke- tingu Expert. „Spojení se značkou mě- síce nám přineslo i dvojciferné prodejní nárůsty v daných značkách,“ dodává. Kampaň probíhala v 47 prodejnách po celé ČR, bylo splněno 758 defino- vaných úkolů v počtu 3 244 provedení. Týmy najezdily celkem 1 831 km a v au- tech strávily něco málo přes 35 hodin čistého času. „Na našem trhu jsme, co se týče komplexnosti služeb, unikát. Je běž- né, že na kampaň si firmy najíma- jí pět různých dodavatelů. Jejich ko- ordinace je pak nesmírně pracná a ne vždy vše dopadne podle očekávání,“ řekl David Bucháček, výkonný ředi- tel U&WE pro obchod a marketing. „Dříve jsme se zaměřovali hlavně na sa- motnou výrobu POS materiálů, ale prá- vě situace na trhu nás přiměla rozvinout se i jiným směrem. Díky vlastnímu lo- gistickému centru, dispečinku, proškole- ným týmům a dalšímu zázemí klientům dokážeme ušetřit poměrně hodně peněz, ale také nervů. A fungující kampaně pak přináší další obrat,“ dodává Jan Kreuzer, výkonný ředitel U&WE pro oblast financí. „U&WE je náš dlouholetý partner. V rámci retail servisu oceňujeme urych- lení a zjednodušení celého procesu pří- prav, které nebývaly tak snadné. Máme i pozitivní ohlasy z prodejen, protože se šetří práce lidí na pobočkách – nemu- sí hlídat termíny kampaní, instalovat ani deinstalovat materiály, ušetří čas i za fotodokumentaci. Pro nás se jedná o efektivní vynaložení peněz,“ doplňuje Zuzana Adámková. Řetězec Expert Elektro oslavil 25 let na trhu. Kampaň realizovalo U&WE Mezinárodní síť maloobchodních prodejen elektra, domácích spotřebičů, černé techniky, mobilů a IT v září oslavila 25 let na českém trhu. U příležitosti výročí pro zákazníky společnost Expert připravila řadu akcí, soutěží a bonusů.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIzMjY=